Sức khỏe toàn diện | Holistic Health

“Sức khỏe toàn diện” là gì ? Mấy hôm nay có tin vui là trên thế giới chuẩn bị có vắc xin, đó là một tin rất phấn khởi trong mùa dịch Covid. Đối với cộng đồng Drinkizz thì luyện…

Sức khỏe toàn diện | Holistic Health

Source

0
(0)

“Sức khỏe toàn diện” là gì ?

Mấy hôm nay có tin vui là trên thế giới chuẩn bị có vắc xin, đó là một tin rất phấn khởi trong mùa dịch Covid. Đối với cộng đồng Drinkizz thì luyện tập thói quen tốt hằng ngày cho sức khỏe là rât quan trọng, việc này giúp tăng sức đề kháng trong mùa dich.
Chính vì vậy, Drinkizz là nhà tài trợ chính của sự kiện ” Holistic Fair”, giúp cho chúng ta hiểu được và thực hành ” sức khỏe toàn diện ” vơí các chuyên gia lâu năm trong nghành.
Sức khỏe toàn diện là trạng thái sức khỏe dựa trên các khía cạnh của lối sống của bạn. Bao gồm 5 yếu tố: thức ăn và uống, tâm trí, các mối quan hệ, đời sống tinh thần và các hoạt động thể chất. Nếu một trong những yếu tố đó không cân bằng, thì bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc và bình an.

What is the “Holistic Health ” ?

For a few days, We have heard about new vaccines from some countries, it’s a fantastic news during the Covid 19.
From the healthy mindset of Drinkizz community, practicing good habits for health is very important , not only during event such as Covid but also for our routine.
That’s why, Drinkizz is main sponsor of Holistic Fair which help us improve our “Holistic Health” with professional and practitioners.
Holistic health takes into consideration all the aspects about lifestyle. There are five aspects: food & drink, mind, our relationship, spirituality and exercises. If one of them is unbalanced then we don’t feel happy and healthy.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *