🎃 அமெரிக்காவில் Getting Ready for Halloween | Our Home Decoration | Day in my life | USA Tamil VLOG

0

In this video, we’re going to talk about how to get ready for Halloween in 2023 in America. First, we’re going to talk about how to decorate your home for Halloween. We’ll show you some Ideas for outdoor decorations, and…

🎃 அமெரிக்காவில் Getting Ready for Halloween | Our Home Decoration | Day in my life | USA Tamil VLOG

Source

In this video, we’re going to talk about how to get ready for Halloween in 2023 in America. First, we’re going to talk about how to decorate your home for Halloween. We’ll show you some Ideas for outdoor decorations, and we’ll also talk about an inflatable Halloween decoration that you can use at home. Halloween is a great time to get creative and have some fun! Every October, Halloween is celebrated from kids to adults of all ages. We have decorated the home exterior with halloween theme decorations like ghost theme products, pumpkin lights, harvest theme decors, inflatables and many more. The decors are bought from various shops like Walmart, Amazon, Dollar tree, Temu etc. Watch the whole video on detailed organizations done by me in preparation for Halloween day. We hope you enjoy our USA Tamil Halloween Vlog!

⭐ ⭐ ⭐

💰 Download TEMU App: https://temu.to/m/u224a475tr4 to get 50% off【APP new users only】
🛍️ Apply code【dkg3425】on the TEMU App to get 50% off within 1 hour after downloading TEMU app

1pc, 20 LED Branch Lights – $3.49💰
https://temu.to/m/upg2dofkc7y

Ghostly Garden Sign! $2.99💰
https://temu.to/m/uu3uw8lzhmn

Halloween Spider Web Lights $10.99💰
https://temu.to/m/us1xubhh4ce

Halloween Window Clings Halloween Window Stickers Skeleton $5.29💰
https://temu.to/m/u44m433w7uz

Glowing Ghost Witch Hat Halloween Decorations $7.29💰
https://temu.to/m/uky4di7e5gm

Luxury Crocodile Pattern Tote Bag $23.99💰
https://temu.to/m/usz0wlj9hv5

Halloween Party Game Stickers For Kids $5.49💰
https://temu.to/m/ut6uo33ux2c

Halloween Wooden Pumpkin Spooky Wooden Ornament $1.19💰
https://temu.to/m/u16694ndjcn

Falling Icicle Cascading Lights $8.99💰
https://temu.to/m/uljlvbu1fm5

Themed Banner Background! $4.49💰
https://temu.to/m/u3pxxalun9h

Double-Sided Ghost Cat Boo Garden Flag $2.49💰
https://temu.to/m/u991mc2wetp

Halloween Three-layer Pumpkin Splicing Style Plastic Sign $6.49💰
https://temu.to/m/uchguspcrio

Ghost Garden Stake $10.49💰
https://temu.to/m/ua5rajpztd3

Happy Thanksgiving Day Linen Double-Sided Garden Flag $3.49💰
https://temu.to/m/udua16vdjs7

Vintage Led Halloween Candle Lantern $1.89💰
https://temu.to/m/uj67vqb719s

12-inch Color Metal Theme Confetti Latex Balloons $0.89💰
https://temu.to/m/uihbguhhemr

Balloon Stand Holder $2.99💰
https://temu.to/m/uabpabgjk50

Roulens Small Crossbody Shoulder Bag For Women $5.09💰
https://temu.to/m/udsqviklaoz

Fashion Stripes Pattern Handbags $24.49💰
https://temu.to/m/ujeh353mm6d

Halloween Bat Lift Pumpkin Decoration Balloon $1.99💰
https://temu.to/m/u5xms46fwwb

Fashion Check Pattern Backpack $22.39💰
https://temu.to/m/u3sbv0r8goz

Solar Powered Garden Firefly Lights $6.99💰
https://temu.to/m/uqoe0fa9jul

Skeletons Statue $9.99💰
https://temu.to/m/uc28opketgq

⭐ ⭐ ⭐

இந்த USA Tamil VLOG இல், அமெரிக்காவில் ஹாலோவீன் அலங்காரங்கள் எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். ஒவ்வொரு அக்டோபரிலும், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினரும் ஹாலோவீன் கொண்டாடப்படுகிறது. பேய் தீம் தயாரிப்புகள், பூசணி விளக்குகள், அறுவடை தீம் அலங்காரங்கள், ஊதப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பல போன்ற ஹாலோவீன் தீம் அலங்காரங்களால் வீட்டின் வெளிப்புறத்தை அலங்கரித்துள்ளோம். வால்மார்ட், அமேசான், டாலர் மரம், டெமு போன்ற பல்வேறு கடைகளில் அலங்காரங்கள் வாங்கப்படுகின்றன. ஹாலோவீன் தினத்திற்கான தயாரிப்பில் நான் செய்த விரிவான நிறுவனங்களின் முழு வீடியோவையும் பாருங்கள்.

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCOeIvpX4x09EsWS-6FwWonQ/join

Please subscribe, like, share and comment if you enjoyed this video.

Channel Membership: https://www.youtube.com/channel/UCOeIvpX4x09EsWS-6FwWonQ/join

🌟🌟🌟
For collaboration or business enquiries, reach me here :

📧 email ID: [email protected]
💬 Instagram: https://www.instagram.com/ohmythagaval/

📣 Promotions: Not accepting apps that fall within categories like gaming, trading, money earning, job opportunities etc. Any apps that affect kids and also result in financial loss are not promoted in our channel. We believe there are no shortcuts for earning money.
🌟🌟🌟

Channel link: https://www.youtube.com/c/ohmythagaval

Instagram: https://www.instagram.com/ohmythagaval/
Facebook: https://www.facebook.com/ohmythagaval
Twitter: https://twitter.com/ohmythagaval

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *