వంటగది కట్టేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు || 25 things to keep in mind before installation kitchen|

#modularkitchen#tiles#టిప్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ వీడియో లో వొంటగది కట్టేముందు మనము ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని ఈ వీడియో చెప్పటం జరిగింది.ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ 👍 చేసి SUBSCRIBE 🥰 చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్…. థాంక్యూ 🥰🥰 TELUGU CONSTRUCTION W1 👍 1.INSTAGRAM : https://www.instagram.com/telugu_construction_w1?r=nametag 2.FACEBOOK : https://www.facebook.com/Telugu-construction-w1-109584040829413/ 3.CALL…

వంటగది కట్టేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు || 25 things to keep in mind before installation kitchen|

Source

0
(0)

#modularkitchen#tiles#టిప్స్

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ వీడియో లో వొంటగది కట్టేముందు మనము ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని ఈ వీడియో చెప్పటం జరిగింది.ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ 👍 చేసి SUBSCRIBE 🥰 చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్…. థాంక్యూ 🥰🥰

TELUGU CONSTRUCTION W1 👍

1.INSTAGRAM :
https://www.instagram.com/telugu_construction_w1?r=nametag

2.FACEBOOK : https://www.facebook.com/Telugu-construction-w1-109584040829413/

3.CALL ME4 APP :
Serch by TELUGU CONSTRUCTION W1

4.EXPERT BAZAAR :
Serch by TELUGU CONSTRUCTION W1

❤NOTE:- ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎటువంటి సందేహాలు వచ్చిన [ CALL ME4 ] AND [ EXPERT BAZAAR ] ఆప్స్ ద్వారా మీరు నాతో మాట్లాడవచ్చు.
….ID NAME:- Telugu construction w1….

For more videos

1.Building construction process తెలుగులో :
https://youtu.be/kU-YxjX9Le0

2.covering blocks అంటే ఏమిటి ?
:https://youtu.be/uxNT92wsosU

3. ఒక ఇంటి స్థలం కొలవటం ఎలా ?
:https://youtu.be/H4eYTBJLctU

4.గోడలు పెచ్చులు ఉండకుండా ఉండటానికి ఏం చెయ్యాలి
https://youtu.be/VW9dJUbIl88

5.2020 లో construction materials ధరలు ఎలా వున్నాయి
https://youtu.be/zatoAZkFpDM

6.ఒక గోడ కట్టడానికి ఎన్ని ఇటుకలు కావాలి
https://youtu.be/fgbEL4YV-Dk

7.ఒక గోడ కీ ప్లాస్టింగ్ ఎంత పడుతుందో తెలుసుకోవడం ఎలా 🤔
https://youtu.be/2zjqUJnEjhg

8.ఒక సెంట్ ఏరియాలో ఇల్లు కట్టడానికి సెంట్రింగ్ కీ ఎంత అవుతుంది.
https://youtu.be/1b9dTXPoBXQ

9.ఫౌండేషన్ వెయ్యడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది
https://youtu.be/whcDTejaL_w

————————————————–

Disclaimer-Some contents are used for

educational purpose under fairuse.
copyright disclaimer under section

107 of the copyright Act 1976,
allowance is made for “fair use”
for purpose such as

criticism,comment,news reporting,teaching,
scholarship and reaserch.
Fair use is a use permitted by

copyright statute that might otherwise be infriging.
Non-profit, educational or personal

use tips the balance in favor of fair use.

————————————————————–
visit my channel for more videos
https://youtu.be/VW9dJUbIl88l

0 / 5. 0